Returskjema


For å sende et produkt i retur må dette skjemaet sendes inn først. Vi gjør oppmerksom på at produkter som er meldt uskadet i dette skjemaet, men er betydelig skadet når vi mottar det blir sendt tilbake til avsender. Er ledninger eller kontakter ødelagt trekkes det 300.- for dette. Vi er fleksible mht. returer, men er det avvik mellom det som meldes her og det vi mottar i retur så sendes som nevnt varen tilbake til kjøper. Er produktet skittent må du rengjøre det for å sende i retur. Er produktet ihht lov om retur; "i vesentlig samme stand" som når du mottok det, så får du full kjøpesum refundert. Det lønner seg å returnere produktet i så god stand som mulig.

Kunde:
   
Årsak til heving:

 
  For å sjekke om det er fukt i modulen skru opp lokket i bakkant.
  Det er ikke fuktskader i boksen    Det er fuktskader i boksen
   
  Ledningene er ikke skadet
   
  Produktet har andre skader  Nei  Hvis ja, beskriv under:
 
   
Epost: