Effekt og krav om økt avgift - regn ut for din egen bil

Det har i det siste vært en rekke oppslag i media angående økning av effekt i kjøretøy og krav om økt avgift. Ofte er det ekstreme oppslag og artikler med tall tatt ut av løse luften. Myndighetene har selv en kalkulator hvor man enkelt kan beregne dette for sin egen bil. Det er som oftest svært stor differanse mellom virkelighet, som kan regnes ut fra tollvesenets egen kalkulator under her, og hva man har sett i media i det siste. Husk også at man med en tuningmodul sjeldent får målt en effektøkning på over 20% da det forsvinner effekt ved de fleste målinger i forhold til hva som er oppgitt for bilen i vognkort. En økning i dreiemoment med tuningmodul er ikke noe ekstremt inngrep, men gir ofte en svært godt merkbar økning i kraft. En reell økning i dreiemoment på 15% er veldig godt merkbart.